Dokumentation

Komma igång

Vi rekommenderar starkt att du börjar med boken, eftersom den beskriver hur man ställer in och använder Redox.

Hänvisningar

Boken. En bok som beskriver Redoxs design.

Talks. Redox talks given at various events and conferences.

redox_syscall. Documentation for the Redox system calls.

libstd. Documentation for the Rust standard library.

Ion Manual. Documentation for the Ion shell.

Bidra till Redox

Tack för ditt intresse av att bidra till Redox! Det finns många sätt att hjälpa oss och vi uppskattar dem.

Redox är ett stort projekt utspridda över många repos som kan hittas i Redox organisationen på GitLab. Det här dokumentet, CONTRIBUTING.md är en guide för att hjälpa nybörjare att bidra!

Kommunikation och chatt

Det snabbaste och mest öppna sättet att kommunicera med Redox-teamet är på vår chatt-server. För närvarande är det enda sättet att ansluta sig genom att skicka ett e-mail till info@redox-os.org, vilket kan ta en stund, eftersom det inte är automatiserad. Vi arbetar på ett mer bekvämt sätt men detta är det enklaste sättet just nu.

Du kan också hitta Redox på Reddit i /r/rust/ och /r/redox/. Den veckovisa uppdateringen redovisas i den första.

Uppförande

Vi följer Rusts uppföranderegler