Darowizny

Jackpot51

Jackpot51, albo Jeremy Soller, jest twórcą, opiekunem i głównym developerem systemu Redox OS.

Możesz przekazać mu datek pieniężny następującymi środkami:

Następujące osoby podarowały $4 lub więcej na wsparcie rozwoju Redox OS: